Forumsoft Sp. z o.o.
Zaawansowane systemy zarządzania
Strona Główna | Opis programu | | Wersja DEMO | Strona producenta
  Program do drukowania recept lekarskich
 Kontakt

ForumSoft Sp. z o.o.
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


tel. kom. 600 816 077

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

e-mail
dział handlowy: biuro@forumsoft.pl
serwis techniczny: serwis@forumsoft.pl


 Uwaga Drukarnie!
UWAGA!
 Sugestie

 

Jeżeli masz pomysł jak ułatwić sobie pracę z naszym programem - napisz


 
Napisz do nas

    Program Recepty to kompleksowe narzędzie służące do wystawiania recept lekarskich. Obsługuje recepty nienumerowane oraz numerowane z kodem kreskowym.

Główne opcje programu to:

Pula numerów
Jest to opcja istotna tylko w przypadku wykorzystywania numerowanych recept lekarskich. W tej opcji można zarządzać pulami numerów uzyskanymi z Kasy Chorych to znaczy: można wprowadzać zakres numerów wystawianych recept ręcznie lub automatycznie poprzez pobranie pliku wygenerowanego z systemu numeracji NFZ. Opcja umożliwia również zablokowanie części numerów z puli.

Wystawienie recepty
Dzięki tej opcji można wystawić pojedynczą receptę - program sam zadba o nadanie właściwego kolejnego numeru w ramach puli. W wystawieniu recepty pomaga baza leków oraz baza pacjentów tak, aby czas potrzebny na wystawienie recepty zredukować do minimum. Na recepcie znaleźć się mogą dopiski: pro familia, pro auctore, nie zamieniać, cito.

Wydruk seryjny
Opcja ta pozwala na jednorazowy wydruk większej liczby recept (np. całej puli numerów). Jest to rozbudowana część programu umożliwiająca wybór rodzaju wydruku (np. pełna recepta z numerem i kodem kreskowym lub sam numer i kod kreskowy - w przypadku gdy dysponujemy drukami recept bez numerów), formatu papieru, układu na kartce papieru itp.

Ustawienia
Za pomocą tej opcji możemy konfigurować program. Np. wpływać na pewne szczególne cechy druku recepty (grubość ramek, rodzaj czcionki), wprowadzić dane podmiotu, które powinny drukować się na receptach.


Lista możliwości programu:

 • Recepty numerowane z kodem paskowym

  pełna zgodność z ustawą oraz wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia; kod paskowy drukowany jest w dolnej części recepty, odpowiada numerowi drukowanemu w prawym górnym narożniku

 • Recepty nienumerowane

  wyłączenie numeracji spowoduje drukowanie recept bez kodu paskowego i numeru w prawym górnym narożniku; ten tryb pracy może być stosowany wówczas, gdy NFZ nie wymaga stosowania kodu paskowego

 • Personalizacja wyglądu recepty

  możliwość wyboru rodzaju czcionki, grubości ramek, drukowanie danych świadczeniodawcy; dzięki opcjom personalizacji można nadać recepcie unikalne cechy w ramach wyznaczonych przez NFZ i przepisy

 • Nadruk numerów na gotowe bloczki recept

  opcja ta umożliwia wykorzystanie zakupionych, czystych blankietów recept bez nadrukowanego kodu paskowego; program może drukować wyłącznie numer recepty, kod paskowy, ewentualnie pozostałe dane z wyłączeniem ramek, tak, aby móc wykorzystać takie blankiety

 • Wydruk seryjny

  umożliwia za pomocą kilku kliknięć myszką wydruk dużego zbioru recept (np. całej puli numeracyjnej); ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy nie chcemy korzystać z komputera podczas przyjęć lecz przygotować za pomocą programu zestaw gotowych do wypisywania, ponumerowanych (bądś nie) recept

 • Maksymalne wykorzystanie kartki papieru - autorozmieszczenie

  podczas korzystania z wydruku seryjnego może okazać się bardzo przydatne autorozmieszczanie recept na arkuszu papieru; dzięki temu odpady papieru są jak najmniejsze; przykładowo na arkuszu w formacie A4 mieszczą się dokładnie trzy druki recept, program "wie" iż wydruk należy obrócić o 90 stopni - i wykonuje to automatycznie

 • Manualne definiowanie rozmieszczenia na kartce

  jeżeli nie odpowiada nam propozycja autorozmieszczenia druków recept możemy skorzystać z manualnego rozmieszczenia; mamy tutaj do dypozycji ustalanie liczby recept na stronę, wyrównanie do dowolnej krawędzi, równomierne rozsuwanie itp.

 • Ręczne wprowadzanie zakresu numerów

  jeżeli wykorzystujemy recepty numerowane, konieczne jest wprowadzenie zakresu numerów przydzielonego przez NFZ; program dba o to, aby numery drukowane na receptach pochodziły tylko i wyłącznie z przyznanej puli

 • Automatyczny odczyt pliku z zakresami numerów

  jeżeli zakres numerów zostanie pobrany elektronicznie (w postaci pliku) to możemy ten plik odczytać w programie - pule numerów zostaną utworzone automatycznie

 • Blokowanie części zakresu numerów

  gdy część numerów z puli chcemy celowo ominąć (program nie będzie brał ich pod uwagę podczas wydruków) możemy skorzystać z opcji blokowania numerów

 • Wystawianie pojedynczych recept

  program umożliwia wydruk pojedynczych recept wraz z danymi pacjenta i informacją o leku (lekach); program jest tak zoptymalizowany, aby czas potrzebny do wystawienia recepty był jak najkrótszy

 • Baza leków predefiniowana i własna

  podczas wystawienia pojedynczej recepty pomocna jest baza lekow; oprócz dostarczonej z programem bazy leków stosowanych w Polsce można dopisywać własne leki do niezależnej bazy danych; bazę leków można w wygodny sposób przeszukiwać; dla leków dostarczonych z programem widoczna jest klasyfikacja leku

 • Baza pacjentów

  wystawienie recepty każdorazowo polega między innymi na wpisaniu danych pacjenta; baza pacjentów pozwala utrzymywać te dane, w miarę potrzeby szybko do nich docierać i wstawiać do recepty; w bazie znajdują się dodatkowe pola informacyjne do wykorzystania, nie związane z receptami (np. uwagi)

 • Pro familia, pro auctore

  program umożliwia zdefiniowanie pacjenta jako członka najbliższej rodziny, lub siebie samego i stosowanie odpowiednich dopisków na recepcie

 • Cito, nie zamieniać

  w przypadku leków można zastosować powyższe dopiski

 • Recepta z większą liczbą leków

  na recepcie może znaleźć się więcej niż jedna pozycja; maksymalna dopuszczalna liczba leków na recepcie to pięć i ta liczba przestrzegana jest w programie

Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiowanie opisu i zdjęć zabronione!
comedy movies