02System

Cennik 02System Cena podstawowa

Cena dla użytkowników

01 System

Gospodarka Magazynowa 14 000,00 tel.
Księga Handlowa 4 500,00 tel.
Kadry i Płace 1 900,00 tel.
Produkcja 28 000,00 tel.
Sprzedaż mobilna 900,00 400,00
Mobilna Inwentaryzacja 900,00 400,00
Praca zdalna 450,00 200,00